MUSIK ER LYDEN AF ET BRAND

Musik strategi kan i høj grad medvirke til at definere et brand. En musik strategi der er i harmoni med et brand kan derfor styrke brandidentiteten. Derfor har det stor betydning, at kerneværdier, målgruppe og produkt er klart definerede.

Musik er et kraftfuldt værktøj til at skabe genkendelighed og løfte atmosfæren i dine butikker. En klart defineret musik strategi vil ikke alene styrke dit brand, men også øge loyaliteten blandt målgruppen og samtidig medvirke til adskille dit brand fra konkurrenternes.

Vi ved fra forskning, at omhyggelig udvalgt musik, der afspejler virksomhedens brand, kan øge salget med mere end 9% sammenlignet med at spille tilfældige populære sange.

KERNEVÆRDIER:

En musik strategi, der matcher dit brands kerneværdier, kan forbedre kundernes evne til at huske din virksomhed gennem deres følelsesmæssige tilknytning.

Derfor skal musik strategien afspejle kernevædierne så kundernes oplevelse svarer til deres forventning til dit brand og produkter. 

MÅLGRUPPEN:

For at kunne skabe en unik musikprofil, er det nødvendigt at have et indgående kendskab til den målgruppe som musikken skal målrettes. 

Jo dybere indsigt vi har i målgruppen, jo mere præcist kan musikprofilen defineres og dermed opnå optimal effekt. 

PRODUKTET:

Forskning har påvist at musik spiller en nøglerolle i at forstærke, danne og omdanne  forholdet mellem forbruger og produkt.

Musikken kan bruges aktivt til at påvirke vores købeadfærd og valg af produkter.

OPLEVELSEN:

Fra moderne hjerneforskning ved vi, at musik udløser dopamin i hjernen. På den måde finder musikken vej til belønningscentret, som giver os følelsen af nydelse.

Musik er derfor et værdifuldt redskab til at påvirke oplevelsen i butikken.

MUSIK PROFILEN

Tempoet, stilarten og lydstyrken på musikken er nogle af de parametre som i særlig grad afgør om din musikprofil er defineret rigtigt. Der er dog flere ting, som har indflydelse på, om musikken har den ønskede effekt.

Vi arbejder med et begreb vi kalder “musikalsk fit”. Det kan bedst beskrives som den proces vi gennemgår, når vi udvikler en musikstrategi med og til vores kunder.

Grundlæggende handler det om at afstemme musikken ud fra seks parametre, som vi fra forskning ved kan påvirke vores adfærd.

MÅLGRUPPE: 

For at definere den helt rigtige musik strategi, er det afgørende at kende sin målgruppe ned i mindste detalje.

Jo mere præcis målgruppen er defineret, jo bedre kan musikken udvælges.

STILART:

Musikstilen har stor indflydelse på kundeoplevelsen, men ikke altid på den måde, man vil forvente.

Klassisk musik har en evne til at øge salget af eksklusive varer, mens f.eks. rolig jazz-lounge kan skabe en følelse af afslapning, som ofte vil øge opholdstiden.

FØLELSE:

Musik formidler og skaber følelser direkte og lynhurtigt. Det smitter altså dine kunder og kan således bruges til at plante en bestemt følelse.

Musikken har med andre ord en emotionel påvirkning som kan få stemningen af din butik til at sidde endnu tydeligere fast i kundernes bevidsthed.

TEMPO:

Musikkens tempo kan påvirke kundernes fysiske adfærd. Lavt tempo har vist sig at skabe mere omsætning i rigtigt mange studier - mens højt tempo kan gøre det modsatte.

Dog er der, afhængig af målgruppen, stor forskel på hvordan musikkens tempo og volumen påvirker kundeadfærden.

HUKOMMELSE:

Det er vigtigt at skabe sin egen identitet, så kunderne kan genkende dit brand.

Det handler bl.a. om at udnytte eksisterende associationer til at skabe indre billeder og samtidig skille sig ud, så du undgår at lyde som konkurrenterne.

OPMÆRKSOMHED:

Musikstilen og volumen er i høj grad afgørende for om musikken opleves positivt eller forstyrrende på kunden.

Når vi definerer musikken, skelner vi mellem forgrundsmusik eller baggrundsmusik?

Mænd og kvinder forstyrres forskelligt af musik. 

LYDOPLEVELSEN

Hvis en musik strategi skal have optimal effekt, er det ikke nok, at musikken er nøje udvalgt. Lydniveauet (volumen) og lydkvaliteten har også stor indflydelse på, hvordan kunderne reagerer på musik.

Dårlig lydkvalitet og for høj volumen kan faktisk have direkte negativ effekt. Høj volumen sender signaler til hjernen om at øge kroppens stressrespons og kan få kunderne til at føle sig utilpasse og ligefrem forlade eller helt undlade at gå ind i butikken.

LYDNIVEAU:

Lydniveauet er én af de faktorer der har den største effekt når du spiller musik for dine kunder.

Vi arbejder med forgundsmusik eller baggrundsmusik, alt efter hvilket formål musikken skal tjene.

For høj volumen kan have direkte negativ effekt på din omsætning. Omvendt kan for lav volumen gøre din musikstrategi overflødig.

Vi vejleder grundigt i at opnå det optimale lydniveau.

LYDKVALITET:

Med en unik musikprofil og det optimale lydniveau er du næsten klar til at høste frugterne afn din musikstrategi.

Det er dog vigtigt, at musikken også lyder godt.

Musikkens tonearter og dybde er med til at løfte den totale oplevelse af dit brand. Derfor har det også stor betydning hvilke højttalere der formidler musikken.

Antal og placering af højttalere har ligeledes stor indflydelse på kundernes oplevelse.

MUSIK HAR MANGE FARVER

Vi bliver alle som mennesker påvirket emotionelt af musik.  Men vores præferencer til musik er yderst forskellige, og derfor reagerer vi også meget individuelt på musik alt efter køn, alder, humør og miljø.

De fleste kender det sikkert fra firma- eller familiefesterne. Når der er adgang for alle til en jukebox eller playliste, bliver musikken ofte gentaget, afbrudt eller præget af forskellig stilart. Stemningen bliver usammenhængende og dansegulvet måske halvtomt.

Oplevelsen er en noget anden, når værten har besluttet at lade en DJ klare opgaven. Nu tilpasses musikken, fordi DJ’en gennem sin faglighed og erfaring fornemmer sin målgruppe og tilpasser musikken, så den bidrager til en oplevelse der tilgodeser de fleste.

Den værdi en musikstrategi kan tilføre et brand, opnås kun gennem en ledelsesmæssig beslutning, så der skabes synergi gennem hele virksomheden. Ellers sker der ofte det, at musikken enten overlades til tilfældigheder, potentialet udnyttes kortsigtet eller enkelte medarbejderes personlige musiksmag skygger for en egentlig musikstrategi.